2020/04/01
USD 2,773

Баян-Өлгий аймгийн засаг дарга: Аймгийн хэмжээнд 3-4 сарын хүнсний нөөц бий

Өнөрцэцэг
2020/03/17