2021/07/28
USD 2,811

Долоон аймагт 18 тохиолдол шинээр илрээд байна


Сүүлийн 24 цагийн байдлаар:

Завхан-7 "сүүлийн 24 цагт 1 тохиолдол "

Архангай-6 "сүүлийн 24 цагт 2 тохиолдол "

Төв аймаг-31 "сүүлийн 24 цагт 2 тохиолдол "

Дархан-Уул- 69 "сүүлийн 24 цагт 7 тохиолдол "

Баянхонгор-1 "сүүлийн 24 цагт 1 тохиолдол "

Дорноговь-34 "сүүлийн 24 цагт 2 тохиолдол "

Орхон-28     "сүүлийн 24 цагт 3 тохиолдол " тус тус нэмэгджээ.