Хөгжлийн банк дараах ажлын байранд урьж байна

Н.Мижидмаа
2022/04/19

Монгол Улсын Хөгжлийн банкны зорилго нь Монгол Улсын эдийн засгийн хөгжлийг түргэтгэх томоохон төслүүдэд оновчтой хөрөнгө оруулалт хийснээр эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих, хөгжлийг хурдасгах, улмаар Монгол Улсын олон улсад өрсөлдөх чадавхыг сайжруулах явдал болно. 

            Эх орныхоо ирээдүйн хөгжил дэвшилд бодит хувь нэмрээ оруулах хүсэл, зорилго бүхий чадварлаг мэргэжилтэн таныг Монгол Улсын Хөгжлийн банкны дараах ажлын байрын сонгон шалгаруулалтад урьж байна. Үүнд:

 • Экспорт, импорт, худалдааны санхүүжилтийн хэлтсийн захирал;
 • Төслийн санхүүжилтийн судалгааны хэлтсийн захирал;
 • Төслийн санхүүжилтийн хөгжүүлэлтийн хэлтсийн захирал;
 • Тайлан, бүртгэлийн хэлтсийн захирал
 1. Экспорт, импорт, худалдааны санхүүжилтийн хэлтсийн захирал:

Гүйцэтгэх чиг үүрэг: Банкны харилцагч, зээлдэгчдээс ирүүлсэн хүсэлтийг үндэслэн экспорт, импорт, худалдааны санхүүжилт болон зээлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг үзүүлэх, санхүүжилт, зээлийн эрсдэлийг хамгийн бага түвшинд байлгах үүднээс судалгаа шинжилгээг мэргэжлийн өндөр түвшинд хийх ажлыг зохион байгуулах, боловсруулалтыг хянах, чиглүүлэх; Хэлтсийн санхүүжилт, зээлийн тайлан мэдээ, санхүүжилт, зээлийн багцын чанарын хяналтыг эцэслэн хэрэгжүүлэх, хэлтсийн үйл ажиллагааг шууд удирдан зохион байгуулах.

 

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Банк санхүү, бизнесийн удирдлага, эдийн засагч, нягтлан бодогччиглэлээр дээд боловсролын бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй;
 • Банк санхүүгийн байгууллагад мэргэжлээрээ 5-аас дээш жил ажиллаж байсан туршлагатай, үүнээс 3-аас дээш жил удирдах албан тушаалд ажиллаж байсан туршлагатай;
 • Зээл, эрсдэл, гадаад худалдааны санхүүжилт чиглэлээр мэргэшсэн;
 • Төсөл, хөтөлбөр, төлөвлөгөө, тайлан боловсруулах, дүгнэх, хэлэлцүүлэх өндөр ур чадвартай;
 • Зээлийн шинжилгээ судалгаа хийх, Банкны зээлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, үйл ажиллагааны талаар онолын болон практикийн өндөр түвшний мэдлэгтэй;
 • Зээлийн үйл ажиллагаанд ашиглагдаж буй программууд дээр чөлөөтэй ажиллах чадвартай;
 • Англи хэлний ахисан түвшний мэдлэгтэй байх шаардлагыг тус тус тавьж байна. 
 1. Төслийн санхүүжилтийн судалгааны хэлтсийн захирал:

Гүйцэтгэх чиг үүрэг: Банкны харилцагч, төсөл санаачлагч, зээлдэгчдээс ирүүлсэн хүсэлтийг үндэслэн төслийн санхүүжилт болон Банкны зээлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг үзүүлэх, төслийн санхүүжилтийн болон зээлийн эрсдэлийг хамгийн бага түвшинд байлгах үүднээс судалгаа шинжилгээг мэргэжлийн өндөр түвшинд хийх, боловсруулалтыг хянах, олгосон төслийн санхүүжилт болон зээлийн багцын чанарын хяналтыг эцэслэн хэрэгжүүлэх.

 

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Банк санхүү, бизнесийн удирдлага, эдийн засагч, нягтлан бодогччиглэлээр дээд боловсролын бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй;
 • Банк санхүүгийн байгууллагад мэргэжлээрээ 5-аас дээш жил ажиллаж байсан туршлагатай, үүнээс 3-аас дээш жил удирдах албан тушаалд ажиллаж байсан туршлагатай;
 • Төслийн санхүүжилт, зээл, эрсдэлийн чиглэлээр мэргэшсэн;
 • Төсөл, хөтөлбөр, төлөвлөгөө, тайлан боловсруулах, дүгнэх, хэлэлцүүлэх өндөр ур чадвартай;
 • Зээлийн шинжилгээ судалгаа хийх, Банкны төслийн санхүүжилт, зээлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, үйл ажиллагааны талаар онолын болон практикийн өндөр түвшний мэдлэгтэй;
 • Зээлийн үйл ажиллагаанд ашиглагдаж буй программууд дээр чөлөөтэй ажиллах чадвартай;
 • Англи хэлний ахисан түвшний мэдлэгтэй байх шаардлагыг тус тус тавьж байна. 
 1. Төслийн санхүүжилтийн хөгжүүлэлтийн хэлтсийн захирал:

Гүйцэтгэх чиг үүрэг: Төслийн санхүүжилт хийх эдийн засгийн чиглэл, салбар, төсөл хөтөлбөр тодорхойлох, тодорхойлсны үндсэн дээр Банкны хэмжээнд төслийн санхүүжилтийг хөгжүүлэх, үүнтэй холбоотой Банкны дотоодод мөрдөх бодлого журам боловсруулах, санаачлах, бэлтгэх, шинэчлэх, чиглүүлэх, төслийн санхүүжилтийн талаарх олон улсад бий болж буй шинэ ойлголт, стандарт, бүтээгдэхүүнийг нэвтрүүлэх.

 

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Банк санхүү, бизнесийн удирдлага, эдийн засагч, нягтлан бодогч чиглэлээр дээд боловсролын бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй;
 • Банк санхүүгийн байгууллагад мэргэжлээрээ 5-аас дээш жил ажиллаж байсан туршлагатай, үүнээс 3-аас дээш жил удирдах албан тушаалд ажиллаж байсан туршлагатай;
 • Төслийн санхүүжилт, зээлийн чиглэлээр мэргэшсэн;
 • Төсөл, хөтөлбөр, төлөвлөгөө, тайлан боловсруулах, дүгнэх, хэлэлцүүлэх өндөр ур чадвартай;
 • Зээлийн шинжилгээ судалгаа хийх, Банкны зээлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, үйл ажиллагааны талаар онолын болон практикийн өндөр түвшний мэдлэгтэй;
 • Зээлийн үйл ажиллагаанд ашиглагдаж буй программууд дээр чөлөөтэй ажиллах чадвартай;
 • Англи хэлний ахисан түвшний мэдлэгтэй байх шаардлагыг тус тус тавьж байна. 
 1. Тайлан, бүртгэлийн хэлтсийн захирал:

Гүйцэтгэх чиг үүрэг: Банкны Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогыг тодорхойлох, санхүүгийн тайлан, мэдээг хянаж, тайлагнах; Санхүүгийн тайланд хөндлөнгийн аудит хийлгэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах, шалгалтын үр дүнд гарсан санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангах, тайлагнах ажлыг зохион байгуулах; Банкны үйл ажиллагааны зардал, үндсэн хөрөнгө худалдан авах жилийн төсвийг боловсруулах, батлуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих, тайлагнах.

 

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Нягтлан бодох бүртгэл, банк санхүү, эдийн засаг, бизнесийн удирдлагын чиглэлээр дээд боловсролын магистр болон түүнээс дээш зэрэгтэй;
 • Банк санхүүгийн байгууллагад мэргэжлээрээ 5-аас дээш жил ажиллаж байсан туршлагатай, үүнээс 3-аас дээш жил удирдах албан тушаалд ажиллаж байсан туршлагатай;
 • Нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн болон татвар, тайлагналын чиглэлээр мэргэшсэн;
 • СТОУС-ын талаар онолын болон практикийн бүрэн мэдлэгтэй;
 • Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн зэрэгтэй;
 • Тайлан, мэдээ боловсруулах, хянах, дүн шинжилгээ хийх, санхүүгийн чиглэлийн алдаа дутагдлыг илрүүлэх чадвартай;
 • Тооцоо судалгаанд үндэслэн төлөвлөх, мэдээлэл цуглуулах, дүгнэлт гаргах, зөвлөмж боловсруулах чадвартай; 
 • Банкны нягтлан бодох бүртгэлийн систем, программ дээр бүрэн ажиллах чадвартай;
 • Банкны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, үйл ажиллагааны талаар онолын болон практикийн мэдлэгтэй;
 • Англи хэлний ахисан түвшний мэдлэгтэй байх шаардлагыг тус тус тавьж байна. 

Бүрдүүлэх баримт бичиг:

 • Төрийн албан хаагчийн анкет болон CV;
 • Боловсролын диплом, хавсралтын хамт /хуулбар/;
 • Иргэний үнэмлэх /хуулбар/; 
 • Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл /албан тушаалыг тодорхой бичих/;
 • Тайлан, бүртгэлийн хэлтсийн захирлын албан тушаалд ажилд горилогч бол Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн гэрчилгээний хуулбарыг хавсаргана. 

Нээлттэй сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн ажил горилогч Та холбогдох бичиг баримтаа цахимаар болон Монгол Улсын Хөгжлийн банкны байранд өөрийн биеэр авчирч өгөх боломжтой.

Анкет, материалыг 2022 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 17:30 цаг хүртэл хүлээн авах ба эхний шалгаруулалтад тэнцсэн өргөдөл гаргагчтай холбоо барина. Бичиг баримт буцаан олгохгүй.

Манай хаяг:Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, 13 дугаар хороолол Энхтайваны өргөн чөлөө-19 байр, 11, 12 дугаар давхар

Холбоо барих:      [email protected]

Утас:               (976)-11-7013-0516 /528/                                 

Факс:              (976)-11-7013-0602


0
angry
0
care
0
haha
0
liked
0
love
0
sad
0
wow

Сэтгэгдэл

Zarig.mn сайтын Редакцын бодлогын 6.1; 6.2; 6.3 –т дурдсан үндэслэлээр сэтгэгдэл бичих талбарыг хаасан болно.
Шинэ мэдээ
Б.Цогтбаатар: Маргааш агаарын температур дулаарч, голуудын усны түвшин нэмэгдэх төлөвтэй байна 12 минутын өмнө
УИХ-д гарах нь баараггүй тав 1 цагийн өмнө
Үндэсний эвсэл : Ухаалаг хотын цогц, шинэ төлөвлөлтийг хэрэгжүүлнэ 1 цагийн өмнө
Сэлбэ гол далангаа даван үерлэж болзошгүй байна 1 цагийн өмнө
“Үндэсний Эвсэл”-ээс Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэгт нэр дэвшигч юу хэлэв? 2 цагийн өмнө
​ "Хүннү 2222" хорооллын урд талын авто замын хөдөлгөөнийг нээлээ 2 цагийн өмнө
Фэст Академи математикийн багш нарт зориулсан өвөрмөц, шинэлэг арга хэмжээ зохион байгуулах гэж байна 2 цагийн өмнө
Сэрэмжлүүлэг: Сэлбэ, Туул, Тэрэлж голууд хүчтэй үерлэж байна 3 цагийн өмнө
Сэлбэ, Дунд гол дагуух аж ахуйн нэгжүүд голын лаг хагшаасыг цэвэрлэнэ 3 цагийн өмнө
Ц.Цолмон: Уулын цас хайлж уруйн үер бууж болзошгүй 3 цагийн өмнө
Ихэнх нутгаар үргэлжилсэн аадар бороо орно 4 цагийн өмнө
​ “Юм үнэнээрээ байх сайхан” 13 цагийн өмнө
Монгол тархи Монголоо аварна 15 цагийн өмнө
"Darkhan united arena" орон нутаг дахь хамгийн том спорт цогцолбор нээлтээ хийлээ 17 цагийн өмнө
Монгол орны өнцөг булан бүрт хүрэх хаанаас ч ойрхон “ХУРДАН” цэг 20 цагийн өмнө
Сонгинохайрхан дүүрэгт үерийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх хариу арга хэмжээ авч байна 20 цагийн өмнө
Нийслэлийн МАН-ын хорооноос орон нутгийн сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрөө хүлээлгэн өглөө 20 цагийн өмнө
Нарны хорооллын 6-р байрны оршин суугчид ГЭРТЭЭ усанд автав 21 цагийн өмнө
Дунд голын төгсгөлд зөвшөөрөлгүй барьсан түр замыг сэтэллээ 21 цагийн өмнө
Монполимет группийн дансыг хааж үйл ажиллагааг нь зогсоосонтой холбоотойгоор ажилчид нь тайван жагсаал хийж байна 22 цагийн өмнө