Цэвэр агаар - Дээд түвшний чуулга уулзалт болно

О.Шүрэнцэцэг
2023/02/28

Агаарын бохирдол нь хүний эрүүл мэнд, экосистемд ихээхэн нөлөөлдөг бөгөөд хүн амын дундах нас баралтын тэргүүлэх шалтгаануудын нэг болоод байна. ДЭМБ-аас 2021 онд шинэчлэн гаргасан Агаарын чанарыг үнэлэх аргачилсан зааварт дурдсанаар гадаад болон дотоод орчны агаарын бохирдлоос үүдэлтэй зүрх судас, амьсгалын замын өвчлөлтэй холбоотой 7 сая нас баралт жил бүр бүртгэгдэж байна. Эдгээр нас баралтын дийлэнх нь (2/3) нь Зүүн Өмнөд Ази, Номхон далайн баруун бүс нутагт бүртгэгдсэн нь эдгээр бүс нутгийн эдийн засаг, аж үйлдвэр, хот суурин газрын хурдацтай өсөлттэй холбоотой байгааг ДЭМБ-аас тогтоосон байна.

Ази, Номхон далайн бүс нутгийн эдийн засгийн өсөлт, хурдацтай хотжилттой холбоотойгоор агаарын бохирдол эрс нэмэгдсээр байна. Эдгээр асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд Ази, Номхон далайн эдийн засаг, нийгмийн комисс (АНДЭЗНК)-ын гишүүн орнууд АНДЭЗНК-ын Байгаль орчин, хөгжлийн хорооны 7 дугаар чуулганаар агаарын чанарын менежментийг сайжруулах, агаарын чанарын хяналтыг хөнгөвчлөх, нээлттэй мэдээлэл солилцох, сайн туршлага солилцох, чадавхыг бэхжүүлэх, олон талт хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэх зэрэг асуудлуудыг хамарсан Агаарын бохирдлын эсрэг Ази, Номхон далайн бүсийн үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг баталсан. Агаарын бохирдлын эсрэг үйл ажиллагааг дэмжих үүднээс Ази, Номхон далайн бүсийн үйл ажиллагааны хөтөлбөр нь одоо байгаа олон талт хамтын ажиллагааны санаачилга, тэдгээрийн холбогдох шинжлэх ухааны хороодыг бэхжүүлэх, ашиглах шаардлагатайг онцолсон. Ази, Номхон далайн бүсийн үйл ажиллагааны хөтөлбөр нь шинжлэх ухаан, техникийн үйл ажиллагаанд салбарын экспертүүдийг оролцуулсан Техникийн ажлыг хэсгээр дамжуулан үндсэн оролцогч талуудын оролцоог нэмэгдүүлэхийг зөвлөсөн.

Үүнтэй холбоотойгоор, тус чуулга уулзалт нь хамтын ажиллагааны чиглэл, хэлбэрийг улам боловсронгуй болгох, дэд бүсийн санаачилгуудын хоорондын уялдаа холбоог бэхжүүлэх, мэдлэг, ур чадварын суурийг бий болгох замаар Ази, Номхон далайн бүсийн үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд чиглэгдэж байна.

 Зорилго, зорилтууд

 • Агаарын чанарын менежментийг сайжруулахад шинжлэх ухаан, бодлогод суурилсан хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх зорилгоор олон талт, бүс нутгийн болон үндэсний оролцогч талуудад Ази, Номхон далайн бүсийн үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг танилцуулах
 • Ази, Номхон далайн бүсийн үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн бодлого, техникийн хамтын ажиллагааны чиглэл, арга хэлбэрийг боловсронгуй болгох
 • Цэвэр агаарын талаарх улс орнуудын үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор агаарын бохирдлын асуудлаар олон талт болон олон улсын хамтын ажиллагааны механизмуудын түншлэлийг хөгжүүлэх
 • Олон талт болон олон улсын хамтын ажиллагааны механизмын ажилд Ази, Номхон далайн бүсийн үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн оруулах хувь нэмрийг хэлэлцэх
 • Агаарын чанарын стандарт болон мэдээ баримттай ажиллах ажлын хэсгүүдийн хэлбэрийг тодорхойлох зэрэг болно.

 Зохион байгуулагч

 • Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
 • НҮБ-ын Ази, Номхон далайн эдийн засаг, нийгмийн комисс (ESCAP)
 • НҮБ-ын Байгаль орчны хөтөлбөр (UNEP)

Зүүн Хойд Азийн Цэвэр Агаарын Түншлэл (NEACAP) болон Зүүн Азийн Хүчиллэг тунадасны мониторингийн сүлжээ (EANET)-тай хамтран зохион байгуулна.

 Оролцогч талууд

 • Засгийн газрын өндөр төвшний төлөөлөгчид
 • Үндэсний экспертүүд
 • Агаарын бохирдлын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг олон талт болон бүс нутгийн эрдэм шинжилгээний сүлжээний төлөөлөгчид
 • Эрдэм шинжилгээ, судалгааны байгууллага, иргэний нийгмийн байгууллагууд болон бусад оролцогч талуудын төлөөлөл

Хөтөлбөр

 

3 дугаар сарын 2 (Пүрэв гараг)

09:30-09:50

Нээлтийн үйл ажиллагаа

●      Л.Оюун-Эрдэнэ, Монгол Улсын Ерөнхий сайд

●      Армида Алишабана, НҮБ-ын Ази, Номхон далайн эдийн засаг, нийгмийн комиссын Гүйцэтгэх нарийн бичгийн дарга

●      Б.Бат-Эрдэнэ, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд

09:50-10:00

Зураг авхуулах

10:00-10:40

Сайд нарын түвшний дугуй ширээний уулзалт

 • Али Салажегхех, Исламын Бүгд Найрамдах Иран Улсын Дэд ерөнхийлөгч, Байгаль орчны сайд
 • Зульфия Сулейменова, Бүгд Найрамдах Казахстан Улсын Экологи, геологи, байгалийн нөөцийн сайд
 • Насир Ахамед, Бүгд Найрамдах Ардчилсан Социалист Шри Ланка Улсын Байгаль орчны сайд
 • Оно Хироши, Япон Улсын Байгаль орчны дэд сайд
 • Б.Бат-Эрдэнэ, Монгол Улсын Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд

10:40-12:00

Хэлэлцүүлэг 1. Агаарын чанарын менежментийг сайжруулах нь

Агаарын чанарын менежментийг сайжруулах чиглэлээр шинжлэх ухаан, бодлогод суурилсан хамтын ажиллагааны чиглэлүүдийг хэлэлцэнэ.

Модератор: Дэчин Цэрин, НҮБ-ын Байгаль орчны хөтөлбөрийн Ази, Номхон далайн бүс нутаг хариуцсан захирал

Тэргүүлэх панелист: Хуан Мигель Куна, Бүгд Найрамдах Филиппин Улсын Байгаль орчин, байгалийн нөөцийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга

 

Панелист (тус бүр 5-7 минут):

 • Ху Жингнан, БНХАУ-ын Хүрээлэн буй орчны шинжлэх ухааны судалгааны академи
 • Жихюн Ли, НҮБ-ын Байгаль орчны хөтөлбөрийн Ази, Номхон далайн бүсийн төвийн хөтөлбөрийн менежмент хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
 • Данг Касанова, Хөтөлбөрийн менежер, Азийн цэвэр агаар олон улсын байгууллага
 • Жулис Хюгот, Эдийн засагч, Азийн Хөгжлийн Банк 
 • Жүн-хун Вүү, Ерөнхий шинжээч, Зүүн хойд Азийн Агаарын чанар

Улс орон/байгууллагуудын төлөөлөгчид үг хэлэх:

 • Ли Пэй, БНХАУ-ын Экологи, хүрээлэн буй орчны яамны Агаар мандлын газрын орлогч дарга
 • Хим Чандат, Камбожийн Хаант Улсын Байгаль орчны яамны Агаарын чанар, чимээ, чичиргээний удирдлагын газрын орлогч дарга
 • Хада Али Шариф, НҮБ-ын АНДЭЗНК-ын Малдив Улс дахь суурин төлөөлөгч
 • Ц.Оюунцэцэг, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр

12:00-13:00

Өдрийн хоол

13:00-14:30

Хэлэлцүүлэг 2. Агаарын чанарын мониторинг

Агаарын чанарын хяналт, үнэлгээний асуудлыг үндэсний болон олон улсын түвшинд хэлэлцэж, техникийн хамтын ажиллагааны чиглэлүүдийг тодорхойлно.

Модератор: Э.Баттулга, Монгол Улсын Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга

Тэргүүлэх панелист: Донгжин Ким, БНСУ-ын Хүрээлэн буй орчны судалгааны үндэсний хүрээлэнгийн Ерөнхийлөгч

Панелист (тус бүр 5-7 минут):

 • Летициа Россано, АНДЭЗНК-ын Гамшгийн мэдээллийн менежментийг хөгжүүлэх Ази, Номхон далайн төвийн Захирал
 • Б.Буяннэмэх, Монгол Улсын Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Хүрээлэн буй орчны бодлого зохицуулалтын газрын дарга

●      Мэнг Фан, Зүүн Азийн хүчиллэг тунадасны мониторингийн сүлжээний Сүлжээний төвийн Дэд дарга

Улс орон/байгууллагуудын төлөөлөгчид үг хэлэх:

●      Вирасит  Помсоуваун, Бүгд Найрамдах Лаос Ард Улсын Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн судалгааны хүрээлэнгийн орлогч дарга

14:30-15:00

Цайны завсарлага, танилцах уулзалт

15:00-17:30

Хэлэлцүүлэг 3. Сайн туршлага хуваалцах, чадавх бэхжүүлэх

Шилдэг, шинэлэг туршлагыг хуваалцах техникийн туслалцаа үзүүлэхэд тулгарч буй гол асуудлуудыг тодорхойлно.

Модератор: Карма Янгзом, Байгаль орчны ахлах мэргэжилтэн, Азийн хөгжлийн банк

 

Панелист (5-7 минут):

●      Берт Фабиан, Зүүн Азийн хүчиллэг тунадасны мониторингийн сүлжээний Нарийн бичгийн дарга нарын газрын Зохицуулагч

 • Квон-хо Жон, БНСУ-ын Байгаль орчны судалгааны үндэсний хүрээлэнгийн Техник, сургалтын хөтөлбөрийн ахлах зохицуулагч
 • Марк Брүүмфилд, Рикардо энерги болон хүрээлэн буй орчин төвийн Техникийн асуудал хариуцсан дарга,
 • Саяд Асим Али Сабзвари, Азийн Хөгжлийн Банкны Хүрээлэн буй орчны мэргэжилтэн
 • Патрик Бюкер, Германы хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн Төлөвлөлтийн мэргэжилтэн
 • Такаши Охмура, Азийн хамтын ашгийн түншлэлийн Дарга/ Зүүн хойд Азийн цэвэр агаарын түншлэлийн Шинжлэх ухаан, бодлогын хорооны гишүүн

Улс орон/байгууллагуудын төлөөлөгчид үг хэлэх:

 • Богёнг Мун, Инчеоны Уур амьсгал, хүрээлэн буй орчны судалгааны төвийн судлаач
 • Жон Салтер, Агаарын бохирдлын олон улсын хамтын ажиллагааны форумын дарга

3 дугаар сарын 3 (Баасан гараг)

08:30-09:15

НҮБ-ын Байгаль орчны хөтөлбөр болон Уур амьсгал ба цэвэр агаар холбооноос төслийн бэлтгэл ажил, хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр уур амьсгал, цэвэр агаар хөдөлгөөний талаар товч мэдээлэл хийнэ.

09:30-11:00

Хэлэлцүүлэг 4. Агаарын чанарын мэдээлэл, стандартын хамтын ажиллагаа

Агаарын чанарын мэдээлэл, стандартын чиглэлээр хамтран ажиллах арга хэлбэр, шинжээчдийн ажлын хэсэг байгуулах асуудлыг хэлэлцэнэ.

 

Модератор: Мартина Отто, Уур амьсгал ба цэвэр агаар холбоо

 

Агаарын чанарын мэдээлэл, стандартын тухай төслийн танилцуулга-Мэттью Перкинс, АНДЭЗНК

 

Панелист (тус бүр 5-7 минут):

 • Али Аким, Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын Байгаль орчны эрүүл мэндийн Ази, Номхон далайн бүсийн төвийн Захирал
 • Сунву Ёонг, Газрын дарга, Агаарын бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх, байгаль орчныг хамгаалах нийгэмлэгүүдийн олон улсын холбоо
 • Ц.Уранчимэг, Монгол Улсын Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Байгалийн нөөцийн бодлого зохицуулалтын газрын дарга

Улс орон/байгууллагуудын төлөөлөгчид үг хэлэх:

 • Таппэй Цуцуми, Японы Байгаль орчны яамны Олон улсын хамтын ажиллагааны газрын дарга
 • Масумур Рахман, Газрын дарга, Өмнөд Азийн хамтын ажиллагааны байгаль орчны хөтөлбөр
 • Б.Ганболд, АНДЭЗНК-ын Зүүн ба Зүүн хойд Азийн дэд бүс нутаг хариуцсан дарга
 • Лимсок Чанг, БНСУ-ын Байгаль орчны судалгааны үндэсний хүрээлэнгийн Байгаль орчны хиймэл дагуулын төвийн ахлах судлаач
 • Ш.Цэрэндулам, Монгол Улсын Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Уур амьсгалын өөрчлөлт, бодлого төлөвлөлтийн газрын дарга
 • Чанг-Күн Сонг, БНСУ-ын Улсан хотын Үндэсний шинжлэх ухаан, технологийн хүрээлэнгийн Нүүрстөрөгчийн хийн ялгарлыг бууруулах тэнхимийн Профессор

11:00-12:30

Хэлэлцүүлэг 5. Ази, Номхон далайн бүсийн үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх түншлэл

Өмнөх хуралдаанаас тодорхойлсон үйл ажиллагааг харгалзан холбогдох механизм, сүлжээ хоорондын хамтын ажиллагааны талаар хэлэлцэнэ.

Модератор: Сангмин Нам, АНДЭЗНК-ын Байгаль орчин, хөгжлийн хэлтсийн дарга

 

Панелист (тус бүр 5-7 минут):

Улс орон/байгууллагуудын төлөөлөгчид үг хэлэх

12:30-13:30

Өдрийн хоол

13:30-14:30

Хэлэлцүүлэг 6. Хаалтын үйл ажиллагаа

 • Б.Бат-Эрдэнэ, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд
 • Дэчин Цэрэн, НҮБ-ын Байгаль орчны хөтөлбөрийн Ази, Номхон далайн бүс нутаг хариуцсан захирал

 

14:30-17:00

Нэгдүгээр хэсэг:

Танилцах аялал

Хоёрдугаар хэсэг:

Экспертүүдийн багийн уулзалт

Пан-Азийн агаарын бохирдлын орон зайн мэдээллийн түншлэл (PAPGAPI)

 


0
angry
0
care
2
haha
0
liked
0
love
0
sad
0
wow

Сэтгэгдэл (2)

ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй.
213.87.139.219
2023/03/01
0
0
Хамгийн сайн тавтай морилно уу секс болзоо сайт - - - www.Top24.pw
Хариулах
103.57.94.135
2023/02/28
0
0
Монголын хэдэн хулхны өлөн хулгайчид жүжиг тавиад өнгөрөх биз
Хариулах
Шинэ мэдээ
Барилгын чанар, аюулгүй байдалд мэргэжилтнүүд юуг анхааруулав 4 цагийн өмнө
ЦУОШГ: Зүүн аймгуудын нутгаар цаг агаарын онц, аюулт үзэгдэл болохыг анхааруулж байна 5 цагийн өмнө
Боловсролын ерөнхий хуулийн төслийг хэлэлцүүлэгт бэлтгэх Ажлын хэсгийн мэдээллийг сонслоо 6 цагийн өмнө
Г.Амартүвшин: Засгийн газар өөрсдөө ХАА-н салбарт хэт оролцож байгаа нь тус салбарын хөгжлөөс хойш татаж байна 6 цагийн өмнө
Нэр дэвшигчдийн талаарх мэргэжлийн, хараат бус дүгнэлт гаргах судлаач, мэргэжилтнүүдийг урьж байна 6 цагийн өмнө
Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн гишүүдийг томилох талаарх нэр дэвшигчийн сонсголыг зохион байгуулна 7 цагийн өмнө
Б.Жавхлан: Хүүхдийн мөнгийг хүүхэд бүрт олгох асуудлыг ЗГ дур мэдэн шийдэх боломжгүй 8 цагийн өмнө
Х.Нямбаатар: Цагдан хорих төрлийг халж, зөвхөн онц ноцтой гэмт хэрэгт сэжиглэгдэн шалгагдаж байгаа тохиолдолд ашиглана 8 цагийн өмнө
Улаанбаатарт газар хөдлөлтийн зургаан хагарал, хотын төвд нэг хагарал байгаа нь тогтоогджээ 9 цагийн өмнө
Л.Энх-Амгалан: Цаг урагшлуулахыг дэмжихгүй, судалгаагаар хүүхдүүдэд сөрөг нөлөө үзүүлдэг гэж гарсан 10 цагийн өмнө
Дархан, Орхон, Сэлэнгэ, Хөвсгөл, Булган чиглэлийн хөдөлгөөнийг зогсоолоо 11 цагийн өмнө
Н.Энхболд: УИХ-ын гишүүн Т.Аюурсайхан, Н.Наранбаатар, Д.Бат-Эрдэнэ нарын бүрэн эрхийг түдгэлзүүлэх асуудал одоогоор орж ирээгүй байна 11 цагийн өмнө
Ноолуурын дуудлага худалдааг зүүн аймгаас эхлүүлнэ 11 цагийн өмнө
Мөрдөн шалгах ажиллагаанд одоогоор 815 хэрэг шалгагдаж байна 12 цагийн өмнө
ТББХ: УИХ-ын гишүүн Ж.Мөнхбатын чөлөөлөгдөх хүсэлтийг 75 хувийн саналаар хүлээн зөвшөөрлөө 12 цагийн өмнө
Согтуурсан үедээ нэгнийхээ амь насыг хохироожээ 12 цагийн өмнө
Нүүрсний асуудлаарх сонсголын товыг баталжээ 12 цагийн өмнө
Д.Мөнх-Эрдэнийг хорьсон үндэслэл 13 цагийн өмнө
Дугуй цагааны тохижилтын ажил 85 хувьтай байна 13 цагийн өмнө
Д.Амарбаясгалан: Зуны цагийн хуваарьт шилжих эсэх талаар яамдаас санал авч байна 14 цагийн өмнө