2021/01/16
USD 2,811

Т.Мөнхсайхан: Хөл хориог сунгах эсэхийг одоогоор хэлж мэдэхгүй байна

Өнөрцэцэг
2020/11/24

УИХ-ын гишүүн Ж.Ганбаатар хөл хориог 12-р сарын нэгнээс хойш яах вэ, өдрийн орлогоороо амьдардаг, жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд энэ асуудал маш чухал байна. Хөл хориог сунгах уу, эсвэл цуцлах уу гэдгийг тодруулсан. Харин үүнд Эрүүл мэндийн сайд Т.Мөнхсайхан нөхцөл байдал хэрхэн өөрчлөгдөхөөс хөл хорионы асуудал яригдана, одоогоор цуцлах, сунгах талаар хэлж мэдэхгүй байна.