2021/05/19
USD 2,811

Улсын хэмжээнд гэрийн тусгаарлалтад эмчлэгдэж байгаа 5033 хүн байна