Улсын дээд шүүх С.Эрдэнийн гомдлын эсрэг мэдэгдэл гаргав

Ш.АДЪЯАМАА
2023/03/03

Монгол Улсын дээд шүүхийн нийт шүүгчийн хуралдааны 2023 оны 2 дугаар сарын 9-ний өдрийн 10 дугаар тогтоолоор Ардчилсан намын даргаар Л.Гантөмөрийг бүртгэсэнтэй холбогдуулан иргэн С.Эрдэнэ 2023 оны 3 дугаар сарын 2-ны өдөр Улсын дээд шүүхийн шүүгчид болон улс төрийн намын бүртгэлтэй холбоотой үйл ажиллагааны талаар олон нийтэд үндэслэлгүй, худал мэдээлэл хийсэн, түүнчлэн Улсын дээд шүүх болон шүүгчдийн албаны нэр хүндэд илэрхий халдсан үйл ажиллагааг удаа дараа явуулсан тул энэхүү тайлбар, мэдэгдлийг гаргаж байна.

С.Эрдэнийн мэдээлэлд дурдсан:  

-“ ... Улсын дээд шүүх 2022 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдөр Ардчилсан намын дүрмийн нэмэлт өөрчлөлт хуульд нийцсэн гэж үзэж баталсан, ... уг дүрмийн өөрчлөлтийг баталсан Үндэсний бодлогын хороо (ҮБХ)-ны 292 гишүүний бүрэн эрх хүчинтэй байхад 2017 оны бүрэн эрх нь дуусгавар болсон ҮБХ-ны гишүүдээс ирц тооцож, хууль бус гишүүдийн хуралдуулсан хуралдааныг хүчинтэй мэтээр тооцож, бүдүүлэг, шударга бус шийдвэр гаргасан” гэх тухайд:

2022 оны 3 дугаар сарын 2-ны өдөр  Ардчилсан намын дүрмийн нэмэлт өөрчлөлтийг баталсан ҮБХ-ны 392 гишүүний 255 нь намын даргын сонгуулийн асуудлыг хэлэлцсэн 2023 оны 1 дүгээр сарын 19-ний өдрийн ҮБХ-ны хуралдаанд оролцсон нь С.Эрдэнийн өөрийнх нь 2022 оны 3 дугаар сарын 10-ны өдөр Улсын дээд шүүхэд ирүүлсэн 2022 оны 3 дугаар сарын 2-ны өдрийн ҮБХ-ны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн нэрс, Л.Гантөмөрийн Улсын дээд шүүхэд ирүүлсэн 2023 оны 1  дүгээр сарын 19-ний өдрийн ҮБХ-ны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн нэрс зэрэг бичгийн баримтуудаар тогтоогдоно.

Иймд С.Эрдэнийн “ ... Улсын дээд шүүхээс намын дотоод үйл ажиллагаанд эрээ цээргүй оролцоод, ирц тооцож байгаад хүчин төгөлдөр байна гэж дүгнэсэн, ...  Улсын дээд шүүхийн 2022 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдөр өөрсдийнх нь бүртгэсэн Ардчилсан намын Үндсэн дүрмийн нэмэлт, өөрчлөлтийг хийсэн ҮБХ-ны 292 гишүүн байгаа. Хүчин төгөлдөр хэвээрээ байгаа. Эдгээр хүмүүсийн бүрэн эрхийг яах гэж байгаа юм бэ. Хэрвээ эдгээр хүмүүс бүрэн эрхгүй байсан юм бол 2022 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдөр яах гэж Ардчилсан намын Үндсэн дүрмийн өөрчлөлтийг хүчин төгөлдөр гэж бүртгэсэн юм бэ” гэх зэргээр хийсэн мэдээлэл бодит байдалд нийцээгүй, үндэслэлгүй болно.

-“ ... зургаа, долоон жилийн өмнө ҮБХ-ны гишүүн байсан нөхдийг хүчин төгөлдөр мэтээр, 389 гишүүнээс ирц тооцоод намын дотоод үйл ажиллагаанд эрээ цээргүй оролцоод, ирц тооцож байгаад хүчин төгөлдөр байна гэж дүгнэсэн” гэх тухайд:

Ардчилсан намын дүрэмд  намын ээлжит бус Их хурлыг зарлан хуралдуулах хоёр тохиолдлыг нэрлэн заасан нь нэгдүгээрт, намын даргын шийдвэрээр, хоёрдугаарт, ҮБХ-ны нийт гишүүдийн 50+1 буюу ердийн олонхын саналаар гэсэн байдаг.

Намын даргын асуудал нь нам дотроо маргаантай байсан тул ҮБХ-ны гишүүдийн 50+1 саналаар намын ээлжит бус Их хурлыг зарлан хуралдуулах боломжтой байсан. Иймд Ардчилсан намын ээлжит бус Их хурлыг зарлан хуралдуулсантай холбоотой процессыг намын дүрэмдээ нийцсэн эсэхийг Улсын дээд шүүхээс хянахдаа хуралдаанд оролцсон ҮБХ-ны гишүүдийн тоог шалгах замаар хуралдааны ирцийг тодорхойлж байв.

Ардчилсан намын хувийн хэрэгт Ардчилсан намын VIII Их хурлын 2017 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн 07 дугаар тогтоолын хавсралтаар баталсан ҮБХ-ны 389 гишүүний талаарх мэдээлэл Улсын дээд шүүхэд хадгалагдаж байдаг бөгөөд ҮБХ-ны гишүүд 4 жилийн хугацаагаар ажиллахаар тус намын дүрэмд заасан боловч 2020 оноос эхлэн “намын даргын асуудлаар” маргаан үүсэж, хоёр талд тус тусын “ҮБХ” гэх бүтцийг бий болгосон, дотооддоо маргаанаа шийдвэрлээгүй тул Улсын дээд шүүхийн нийт шүүгчийн хуралдааны 2021 оны 38 дугаар тогтоолоор  тус шүүхэд хадгалагдаж байгаа Ардчилсан намын VIII Их хурлын 2017 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн 07 дугаар тогтоолын хавсралтаар баталсан ҮБХ-ны 389 гишүүнээс ирц тооцож шийдвэрлэсэн байдаг.  

Энэ нь Улсын дээд шүүх улс төрийн намын дотоод асуудалд оролцож байгаа хэрэг биш бөгөөд харин ч Ардчилсан намын дотоод маргаанаас үүдэн түүний үндсэн бүтцийн байгууллага болох ҮБХ-ны эрх зүйн чадамж нь бүрэн үгүйсгэгдэх үр дагавраас хамгаалсан, үндсэн бүтцийн байгууллагаараа дамжуулан дотооддоо маргаанаа шийдвэрлэх боломжийг олгосон  агуулгатай болно.

-“Улсын дээд шүүх Улс төрийн намын бүртгэл хөтлөх журмаа зөрчиж, гэрчилгээ эх хувиараа байхгүй байхад эрх зүйн чадамжгүй хэдэн нөхдийн гарын үсэг зурсан цаасыг хүлээж аваад шууд бүрдүүлбэр хангасан мэтээр шийдвэр гаргаж байгаа нь дэндүү муухай улс төрийн хүчирхийлэл, дэндүү авлига, хээл хахуультай холбоотой” гэх тухайд:

Ардчилсан намын дотоод маргаан үүссэн 2020 оноос хойш аль аль нь өөрийгөө Ардчилсан нам гэх хоёр талаас нийт 14 удаа тус намын бүртгэлд өөрчлөлт оруулах асуудлаар Улсын дээд шүүхэд хандаж байжээ. Аль ч талаас ирүүлсэн хүсэлтэд Ардчилсан намын улсын бүртгэлийн гэрчилгээг эх хувиар нь ирүүлж байгаагүй болно. Тодруулбал, С.Эрдэнэ Улсын дээд шүүхэд хандаж хүсэлт гаргахдаа ч намын гэрчилгээний эх хувийг журамд заасны дагуу ирүүлж байгаагүй байна. Нийтэд илэрхий байгаа Ардчилсан намын “дотоод маргаантай” байдлыг харгалзан үзэж, аль ч талын эрх зүйн байдлыг дордуулахгүйн үүднээс “улсын бүртгэлийн гэрчилгээг эх хувиар нь ирүүлээгүй” аль аль талд тэгш хандаж, Улсын дээд шүүх талуудын ирүүлсэн хүсэлтийг хүлээн авч, зохих журмын дагуу хэлэлцэн шийдвэрлэж ирсэн.

Ингэснээр Улсын дээд шүүх тус намын дотоод маргаанд аливаа байдлаар оролцоогүй, маргалдагч аль ч талыг тус шүүхэд хандах, өргөдөл хүсэлтээ хэлэлцүүлэх боломжоор хангасан юм.

-“Улсын дээд шүүхийн шүүгчид хүнд гэмт хэрэгт олноороо холбогдсон ... хэдий ч эрүүгийн хариуцлага хүлээдэггүй...” гэх талаар:

Улс төрийн намын бүртгэл хөтлөх үйл ажиллагаатай холбоотойгоор тодорхой улс төрийн намын үүсгэн байгуулагч, сонирхогч бусад этгээдүүд өөрийн хүссэн шийдвэрээ Улсын дээд шүүхээр  гаргуулах зорилгоор олон нийтийг турхирах, тус шүүхийн үйл ажиллагаанд нөлөөлөх оролдлого хийж, “шүүгчдийг олноороо гэмт хэрэгт холбогдсон” мэтээр үндэслэлгүй, худал мэдээллийг олон нийтийн цахим сүлжээгээр дамжуулан удаа дараа тарааж байна. Тухайлбал, Иргэдийн оролцооны нэгдэл намыг үүсгэн байгуулагч, УИХ-ын гишүүн, Засгийн газрын гишүүн асан Ц.Оюунгэрэл, Ардчилсан намын дарга, мөн УИХ-ын гишүүн, Засгийн газрын гишүүн асан С.Эрдэнэ нар ийм агуулгатай мэдээлэл хийж байгаа нь төрийн өндөр албан тушаалд ажиллаж байсан “төрийн түшээд”-ийн  хувьд ёс зүйгүй үйлдэл гэж үзэж байна.

Улсын дээд шүүхийн шүүгчдийн  талаарх энэхүү худал мэдээлэл нь жилд нэг зуун мянган хэрэг маргаан шийдвэрлэж, иргэдийн зөрчигдсөн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалдаг шүүх засаглалд итгэх иргэдийн итгэлийг үгүй хийх, хууль ёсны шүүн таслах ажиллагаа, шүүхийн шийдвэрийн үр нөлөөг бууруулах, төрийн үйл ажиллагааны эсрэг олон нийтийг турхирсан шинжтэй явуургүй, бусармаг, хорон үйл ажиллагаа болно.       

Монгол Улсын Үндсэн хуульд заасан шүүхийн дээд байгууллага болох Улсын дээд шүүх, шүүгчдийн албаны нэр хүндэд ноцтой халдаж, гүтгэлэг тарааж буй этгээдүүдэд зохих хариуцлага хүлээлгэх, Улсын дээд шүүхийн шүүгчидтэй  холбоотой “олноороо хүнд гэмт хэрэгт холбогдсон эсэх” талаар бодит мэдээллийг эрх бүхий байгууллагууд болох УЕПГ, АТГ, ЦЕГ-аас авч олон нийтэд мэдээлэх талаар хуульд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлж, холбогдох байгууллагуудад хандаж, хуулийн дагуу шийдвэрлүүлэх асуудлаар Улсын дээд шүүхээс Шүүхийн ерөнхий зөвлөлд хандах болсныг үүгээр мэдэгдэж байна.  

МОНГОЛ УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХ


1
angry
0
care
0
haha
11
liked
0
love
0
sad
4
wow

Сэтгэгдэл (18)

ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй.
192.82.89.35
2023/03/07
0
0
Удмаараа муу энeргтэй улсууд
Хариулах
192.82.67.184
2023/03/06
0
0
Шүүхийг буруутгагч нь Эрдэнэ мэт луйварчид байгаа харамсалтай. Түүнээс шүүх цагаан захтан авилгачид, хулгайч, ард түмний хөрөнгө, өмчийг идсэн хүнд гэмт хэргүүдын үүр болсоныг ард түмэн мэддэг ч хүчгүйдсээр байгаа. Шүүхийг системээр нь шинэчлэх ёстой.
Хариулах
202.126.89.60
2023/03/05
0
1
шинэ зуун айл гээд барилга дээр бас адилхан бах байдаг юм билээ шдэ мөнхөө гээд инжэнэр
Хариулах
202.21.108.33
2023/03/05
0
0
Больчихоо
Хариулах
66.181.161.222
2023/03/04
0
0
Энэ одоо үхсээн. Эцэг хүү 2 хийргэгч их том байгаа. Бүх юм цаг хугацаатайг эрхбиш мэдмээрсэн!
Хариулах
202.179.21.210
2023/03/04
0
0
Энэ ногоон бах Монгол улсад ямар ч үнэ цэнэгүй гишгэх газаргүй болсон үйл нь хөтөлсөн хүүхэд муурын хошного маажина гэдэг дээ муу бах шалавхан дал ороосой билээ
Хариулах
202.9.47.31
2023/03/03
0
1
Хөөрхий муу бах мэлхий шорондоо явж дээ
Хариулах
202.21.104.2
2023/03/03
0
1
энэ муухай шмыг хархаар ой гутах юмаа, энэ хүний юу ярихыг биш, энэ хүнийг жигшин зэвүүцэж байгаа хүмүүсийн сэтгэгдлийг л уншиж жаахан сэргэх юм даа, энэ өөрөө эрх биш уншиж л байгаа байх даа. Шир нүүр гэж байх юмаа
Хариулах
192.82.82.250
2023/03/03
2
0
Намын тамгаар нэлээд мөнгө олж баяжсан. Шунал нь одоо дэндлээ. Эргүүлж хураалгахаас өмнө амаа тат.
Хариулах
192.82.82.250
2023/03/03
2
0
Энэ Эрдэнэ гэдэг хүн одоо зөнөсөн. Өөрийгөө шоронд орохоос айж худлаа солиорч явдаг ямарч нэр хүндгүй эргүү малаас доор болсон амьтан
Хариулах
202.9.46.8
2023/03/03
0
0
Одоо шоронд орвол хоёрдохоо орно шүү. Цэрэг зодож алаад шоронгоос гарсан нөхөр шүү дээ.
Хариулах
192.82.89.224
2023/03/03
1
0
Авлигал хүнд сурталд авдагтсан дээд шүүх анхнаасаа л Эрдэнэ мэтийн луйварчдын талд шийдвэр гаргаж бантан хийсэн одоо өөрсдөө бантан дотроо унаж хэрүүл хийж байх шүү! Хууль шүүх прокурорыг сууриар нь шинэчлэх болсон шүү!
Хариулах
66.181.165.93
2023/03/03
2
0
Эрдэнэ болио чи. Шунал чинь дэндлээ. Улс эх орноо бод. Залуусын ирээдүйг бод.
Хариулах
122.201.31.161
2023/03/03
2
0
энэ нэг амьтан одоо болиоо. ингэж байж очих газраа очиж амралтаа эдлэх байхаа зайлуул, хулгай луйврыг нь хөөвөл барагдахгүй далай далай түүх урсана
Хариулах
64.119.20.115
2023/03/03
4
0
Эрдэнэ зүгээр больчих хэрэгтэй. Хүүхдээ ч зөв хүмүүжүүлээгүй нам , улс төр вэ. Гишүүд дэмжигчид эрдэнэд байхгүйдээ.
Хариулах
66.181.161.41
2023/03/03
1
1
Шүүх хөөрхий болжээ. Яаж шүүх шиг шүүхтэй болох вэ.олон түмэн минь
Хариулах
150.129.142.89
2023/03/03
3
1
Erdene gdg hyn odoo boliosoi,AN bol Erdeniin huviin òmch bish,teneg hyyr yumaa,darga boloh geed shees n goojloo.Erdeniig shalgaj bga gsn yasan hurdan shorond n yavuulaach,ter Odbayrtai,Sosorburam tai n hamt
Хариулах
202.55.188.45
2023/03/03
2
0
Жингийн цуваа аль хэдийн хөдлөөд явчихсан шүү дээ. Хоосон хоцорсон золбин ноход дээшээ хөөрсөн сар өөд хичнээн боргоод яах билээ!?!?
Хариулах
Шинэ мэдээ
УИХ-ын гишүүн Т.Аюурсайхан, Н.Наранбаатар, Д.Бат-Эрдэнэ нарын бүрэн эрхийг түдгэлзүүлэх эсэхийг хэлэлцэж байна 52 минутын өмнө
Гэртээ цоожлогдсон 2,3 настай хүүхдийг эсэн мэнд гаргаж, ар гэрт нь хүлээлгэн өгчээ 55 минутын өмнө
Багануур дүүргээс: Даргынхаа хүүд зодуулсан 6 хүүхдийн аав хэвтэрт ухаангүй байдалтай, хэрэг нь шийдэгдэхгүй 9 сар болж байна 2 цагийн өмнө
''Эртэч Монгол''- эдийн засгаа сэргээхэд тусална 2 цагийн өмнө
Гэр бүлийн маргааны улмаас таван давхрын цонхоор үсэрч амиа алджээ 3 цагийн өмнө
Танилц: ЗГ-ын хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлууд 3 цагийн өмнө
Улаанбаатарт 14 хэм дулаан 3 цагийн өмнө
БАРИМТ: Соёлын сайд Ч.Номин төсвийн мөнгөөр хувийн бизнесээ санхүүжүүлж, 187 сая төгрөг шилжүүлжээ 13 цагийн өмнө
“МАК Цемент” ХХК Хөгжлийн банкны зээлээ төлж дуусгажээ 15 цагийн өмнө
Таксинд суусан үйлчлүүлэгч дүүгийнх нь амийг хөнөөж, жолоочийн аминд халдахаар завджээ 17 цагийн өмнө
БНСУ-д зорчих иргэдэд өгөх мэдээлэл, зөвлөмж шинэчлэгджээ 18 цагийн өмнө
Ж.Ганбаатар: Биржээр нүүрс арилжаалах шийдвэрээсээ буцахгүй, худалдан авагч талд “Дасан зохицоорой” гэж хэлсэн 19 цагийн өмнө
Хөрөнгийн биржээр нүүрсийг арилжаалж эхэлснээр эрчим хүчний нүүрсний үнэ 7.5 дахин нэмэгджээ 19 цагийн өмнө
У.Бямбасүрэн: Сонгон шалгаруулалтаар GS25 хамгийн сайн үнэлгээг авч, Төрийн ордонд үйл ажиллагаа явуулахаар болсон 20 цагийн өмнө
УИХ-ын дарга асан З.Энхболдод хилийн хориг тавих прокурорын саналыг шүүх хүлээн авахаас татгалзжээ 21 цагийн өмнө
VISA картаа гадаад платформуудын Subscription үйлчилгээнд холбоод урамшуулалд хамрагдаарай 21 цагийн өмнө
Монгол Улсад шинээр томилогдсон Элчин сайд нарыг хүлээн авч уулзав 21 цагийн өмнө
ГЕГ: Бүртгэлгүй витамин, эмийг хилээр нэвтрүүлэх боломжгүй, хууль зөрчилдснөөс болж иргэд хохирч байна 22 цагийн өмнө
ГЕГ: Хилээр нэвтэрсэн 11 мянган тээврийн хэрэгслийн мэдээлэл устсан гэж байгаа ч бүрэн устах боломжгүй 22 цагийн өмнө
Сургууль, цэцэрлэгийн хүртээмжийг 20 хувиар нэмэгдүүллээ Өчигдөр