2020/05/27
USD 2,773

12 тохиолдлын долоо нь “Берлин-Москва-Улаанбаатар” чиглэлийн нислэгээс илэрлээ

Өнөрцэцэг
2020/03/28

Монгол улсад коронавирусын 12 тохиолдол бүртгэгдээд байна. Эдгээр 12 иргэний 7 нь “Берлин-Москва-Улаанбаатар” чиглэлийн тусгай нислэгээр иржээ.

 Нэгдэх тохиолдол:  “Москва-Улаанбаатар”  чиглэлийн “Аэрофлот” компанийн нислэгээр

Хоёрдахь тохиолдол:  “Сөүл-Улаанбаатар”   чиглэлийн тусгай нислэгээр

Гуравдахь тохиолдол:  “Сөүл-Улаанбаатар”   чиглэлийн тусгай нислэгээр

Дөрөвдэх тохиолдол:   “Берлин-Москва-Улаанбаатар”  чиглэлийн тусгай нислэгээр

Тав дахь тохиолдол:   “Берлин-Москва-Улаанбаатар”  чиглэлийн тусгай нислэгээр

Зургаа дахь тохиолдол:   “Берлин-Москва-Улаанбаатар”  чиглэлийн тусгай нислэгээр

Долоо дахь тохиолдол:   “Берлин-Москва-Улаанбаатар”  чиглэлийн тусгай нислэгээр

Найм дахь тохиолдол:   “Берлин-Москва-Улаанбаатар”  чиглэлийн тусгай нислэгээр

Ес дэх тохиолдол:   “Берлин-Москва-Улаанбаатар”  чиглэлийн тусгай нислэгээр

Арав дахь:    “Берлин-Москва-Улаанбаатар”  чиглэлийн тусгай нислэгээр

Арван нэг дэх: 11 дэх тохиолдол “Истанбул-Улаанбаатар” чиглэлийн тусгай нислэгээр

12 дахь тохиолдол “Истанбул-Улаанбаатар” чиглэлийн тусгай нислэгээр