2020/11/25
USD 2,811

Үдээс хойш хөл хорио чангарна

Өнөрцэцэг
2020/11/12

Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын хяналтад байгаа 42 тусгаарлах байр, хяналтын 192 цэг, явган эргүүлийн 1,100 чиглэлд, машинт эргүүлийн 107 чиглэлд, Цагдаа, дотоодын цэрэг, ДХИС сонсогчид нийт 5,000 гаруй алба хаагч 24 цагийн үүрэг гүйцэтгэж байна. Иргэдийг зорилгогүй, онцын шаардлагагүй бол гадуур гарахгүй байхыг зөвлөж байгаа юм.