2020/12/03
USD 2,811

Тодорхой тооны банк ажиллуулах зөвшөөрөл олгосон гэв

Н.Мичидмаа
2020/11/17

Засгийн газрын хэвлэл мэдээллийн албаны дарга Ц.Ганзориг: Банкуудад тодорхой тоо хязгаараар зөвшөөрөл олгосон. Монгол банкны мэдэлд байгаа асуудал учир зохицуулалт хийнэ.Цар тахлаас сэргийлж ажиллуулна.