2021/01/20
USD 2,811

З.Мэндсайхан: Өндөг үйлдвэрлэгч гол компаниуд үнээ нэмээгүй, өмнөх үнээрээ нийлүүлж байгаа

О.Шүрэнцэцэг
2020/11/23

Хүнсний бүтээгдэхүүний үнэ харьцангуй тогтвортой байгаа. Нөөцийг хангалттай түвшинд байлгах тал дээр анхаарч ажиллаж байна. Өндөгний гол хоёр үйддвэрлэгч үнээ нэмээгүй хэвийн үнээрээ нийлүүлж байгаа.