2021/01/19
USD 2,811

Үйл ажиллагаа нь нээгдэх ААН-үүд ажиллагсдыг байгууллагын унаагаар тээвэрлэх боломжийг бүрдүүлэх заавар өгчээ

М.Төгөлдөр
2020/12/12

Гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын зэргийг бууруулсантай холбогдуулан 2020 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрөөс эхлэн зарим ААН байгууллагын үйл ажиллагааг нээх шийдвэр гарсан. Үүнтэй холбогдуулан халдвар хамгааллын нийтлэг түр заавар, зарим үйлчилгээнд тавигдах тусгай нөхцөл шаардлагыг танилцуулж байна.