2021/03/04
USD 2,811

X apartment хотхоны оршин суугчид: Бидэнд ямар ч мэдээлэл өгөхгүй, хэзээ хориогоо зогсоох нь мэдэгдэхгүй байна

Н.Мичидмаа
2021/02/05

Улаанбаатар хотын хэмжээнд идэвхитэй олон голомт үүссэнтэй холбогдуулан олон газрыг байр орцоор нь тусгаарлаад байгаа юм. Тэгвэл X aпартмент хотхоны 1200 оршин суугч нэгдүгээр сарын сүүлээр байрыг нь тусгаарлалтад авч гаргахгүй байгаад, эсэргүүцлээ илэрхийллээ. X апартмэнт хотхоныг халдварын идэвхитэй голомт болсон гэдгийг ЭМЯ-наас мэдээлдэг. Гэвч ямар зохион байгуулалтаар шинжилгээ хийж, хорио тавихыг хүлээсэн оршин суугчид бухимдлаа илэрхийлж байна.Мөн гэр гэрт нь тусгаарлачихаад мэдээллээр бүрэн хангахгүй, дүүрэг хороод нь мэдээлэл өгдөггүй талаар хэлж байна.