2021/12/03
USD 2,811

Сѳүл-Улаанбаатар чиглэлийн нислэгээр зүү тариурын бэлдэц, яаралтай тусламжийн эм, эмнэлгийн хэрэгслүүд иржээ

Н.Мичидмаа
2021/11/09

2021 оны 11-р сарын 8-ны ѳдрийн Сѳүл – Улаанбаатар чиглэлийн ОМ7304 дугаарт аяллын ачаа тээврийн нислэгээр 40617 кг эм, зүү тариурын бэлдэц, тарилгын шингэн зэрэг яаралтай тусламжийн эм, эмнэлгийн хэрэгслүүд тээвэрлэн авчиржээ.

МИАТ ТѲХК 11-р сарын 10-ний ѳдрийн Улаанбаатар – Бээжин – Улаанбаатар чиглэлийн ОМ903, 904 дугаарт аяллын ачаа тээврийн нислэгээр Засгийн газрын захиалгат эмнэлгийн зориулалтай ачааг мѳн тээвэрлэн авчрахаар төлөвлөн ажиллаж байгаа аж.