2020/11/25
USD 2,811

ЗГ: Эмзэг бүлгийн иргэд, дотуур байрны сурагч, оюутнуудыг хүнсээр хангана

Өнөрцэцэг
2020/11/13

Засгийн газрын ээлжит бус хурал боллоо. Тус хурлаар  эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хангамжийг хяналтдаа байлгах чиглэл гаргасан байна. Мөн хүнс, эм, эмнэлгийн хангамжийн дуудлагын түгээлтийн баг ажиллуулахаар болжээ. Цар тахлын хүрээнд ачаалалтай ажиллаж буй  албан хааггч нарыг урамшуулахаар шийдвэрлэжээ.