2021/03/07
USD 2,811

Энэ сарын 10-наас хойш 801 ойрын хавьтал, 7500 гаруй хоёрдогч хавьтлыг илрүүлж шинжилсэн

Н.Мичидмаа
2020/11/22

11-р сарын 10-наас хойш ойрын хавьтлын 801 гаруй, мөн 7500 хоёрдогч хавьталд тандалт судалгаа хийсэн. Улаанбаатарт 19400 гаруй хүнд түргэвчилсэн шинжилгээ хийсэн. Батлагдсан тохиолдол гарах хэрээр ойрын хавьтлын тоо нэмэгдэж явдаг. Манай ард иргэд өөрсдийн ухамсартайгаар хандаж байгаад бид талархаж байна.