2021/01/20
USD 2,811

"Хүчит шонхор" захын махны үнэ ханш

О.Шүрэнцэцэг
2020/11/25

Өглөөний байдлаар Хүчит шонхор захад борлуулагдаж буй тус захад жижиглэнгээр борлуулж байгаа хонины цул мах 8300 төгрөг, хонины ястай мах 7000-8000 төгрөг, үхрийн цул мах 10000-12000 төгрөг, үхрийн ястай мах 9500-11500 төгрөг, адууны мах 8500 төгрөг, ямааны мах 7000-7500 төгрөгийн үнэтэй байна. Өмнөх өдөртэй жижиглэнгийн үнийг харьцуулахад хонины ястай махны  үнэ 500-1000 төгрөгөөр буурсан, хонины цул 300 төгрөгөөр нэмэгдсэн, үхрийн ястай махны доод үнэ 500 төгрөгөөр нэмэгдсэн, үхрийн цул махны доод үнэ 500 төгрөгөөр буурсан байна.

Харин махны бөөний үнэ нь хонины мах 6500-6800, үхрийн мах 7800-8500, адууны мах 6800-7000, ямааны мах 5200 төгрөгийн үнэтэй байна.  Өмнөх өдрийн бөөний үнэтэй харьцуулахад үхрийн мах 300 төгрөгөөр, хонины мах 200 төгрөгөөр, адууны мах 800-1000 төгрөгөөр, ямааны мах 200-900 төгрөгөөр тус тус нэмэгдсэн байна.

Махны нийлүүлэлт 123 тн болж, өмнөх өдрөөсөө 40.5 тн-оор өссөн байна.

Өнөөдрийн байдлаар: 

2020.11.25-ны 07:00 цагийн байдлаар Тээврийн товчооноос 127,5 тн мах орж ирсэн. 65,5 тн мах Хүчит шонхор луу, үлдсэн нь Хар хорин зах руу нийлүүлэгдсэн. Хүчит шонхор захын бөөний үнээр хонины мах 5500 – 6800 төг, үхрийн мах 6000-8200 төг, адууны мах 5500-6500 төгрөгийн үнэтэй байна. Нийлүүлэлт хэвийн, үнэ буурсан үзүүлэлттэй байна.