2021/01/16
USD 2,811

Тусгаарлах байранд ихэвчлэн тохиолдол болсон хүмүүсийг тусгаарлаж ажиглаж байна

О.Шүрэнцэцэг
2020/12/06


Улаанбаатар хотын 19 тусгаарлах байранд 1017 хүн ажиглалтад байна. Шуурхай штабын ажиллагааны багаас ХӨСҮТ-ийн тандалт судалгаагаар хавьтал гэж тогтоосон хүмүүсийг тусгаарлах ажлыг гүйцэтгэж байгаа.

Орон нутгийн буюу тухайлбал, Дорноговь, Өмнөговь, Сэлэнгэ, Орхон, Дархан-Уул, Говьсүмбэр, Архангай  аймагт нийт 40 тусгаарлах байранд 559 хүн ажиглалтад байгаа. Татан авалтаар ирсэн хүмүүс бүгд 21 хоногийн хугацаа нь дуусаад гэрийн ажиглалтад шилжсэн.

Одоогоор тусгаарлах байранд ихэвчлэн тохиолдол болсон хүмүүсийг тусгаарлаж ажиглаж байна. Улаанбаатар хотын 99 батлагдсан тохиолдлын 37 цэг дээр хорио цээрийн дэглэм сахиулах ажиллагааг зохион байгуулж ажиллаж байгаа. Үүнд онцгой байдал, цагдаагийн байгууллага, бусад төр захиргааны байгууллагууд хорио цээрийн дэглэм сахиулахад ажиллаж байна.

Сүүлийн 72 цагийн байдлаар нийслэлийн 14 тусгаарлах байрнаас 518 хүн гэрийн ажиглалтад шилжсэн. Орон нутагт сүүлийн 24 цагийн байдлаар 39 хүнийг гэрийн ажиглалт руу шилжүүлсэн.

Тусгаарлах байр, шалган нэвтрүүлэх товчоод, явган эргүүл, авто эргүүл, онцгой комиссын гишүүн, шуурхай штаб, эрүүл мэндийн байгууллагын ажилтан зэрэг нийлбэр дүнгээр хоногт дунджаар 5924 албан хаагч үүрэг гүйцэтгэж байна.

Монгол Улсын Шадар сайдын Ажлын алба