2021/01/24
USD 2,811

Шинэ жилээр ажилласан үйлчилгээний ажилчдыг өнөөдрөөс эхлэн шинжилгээ хийнэ

О.Шүрэнцэцэг
2021/01/03

Өнөөдрөөс эхлэн  шинэ жилийн үеэр ажилласан үйлдвэр, томоохон худалдааны цэгүүдэд коронавирусийн шинжилгээ хийх явуулын цэгүүд ажиллаж эхэлнэ.