2021/01/16
USD 2,811

Файзер компанийн үйлдвэрлэсэн вакцин мутацид орсон коронавирусаас хамгаалж чадна

О.Шүрэнцэцэг
2021/01/08

Америкийн файзер компани өөрийн үйлдвэрийн вакциныг Англи улсаас гаралтай мутацид орсон корона вирус дээр туршилт хийсний үр дүнд нь дээрх вакцин нь хамгаалах чадвартай болох нь батлагдсан байна. Туршилтаар вакцинд хамрагдсан 20 хүний цусыг 2-4 долоо хоногийн дараа авч мутацид орсон вирустэй нэгтгэсэн бөгөөд ингэхэд мутацид орсон вирус нь анхдагч вирусийн нэгэн адил халдварлах чадвараа алдсан ажээ. Вакцинд хамрагдсан хүний цусанд эсрэг биет үүсдэг бөгөөд энэ нь вирусийн чадварыг устгадаг юм. Түүнчлэн Өмнөд Африкаас гаралтай мутацид орсон вирусээс ч хамгаалах чадвартай хэмээн тус компани үзэж байна.

Эх сурвалж: Японы Ёмиүри сонин