2021/07/28
USD 2,811

Монгол улсын хэмжээнд нийт 244550 хүнийг дархлаажуулалтад хамруулжээ


2021 оны 03-р сарын 24-ний 21 цагийн байдлаар нийслэлд дархлаажуулалтын 43 цэгт 103 багийн 724 ажилтан 10773 хүнийг дархлаажуулалтад хамруулж нийт 237489, Өмнөговь аймгийн 9 суманд 731 хүнийг дархлаажуулалтад хамруулж нийт 7061 хүнийг дархлаажуулжээ.

Монгол улсын хэмжээнд нийт 244550 хүнийг дархлаажуулалтад хамруулжээ.