2021/08/05
USD 2,811

ЭМЯ:0-17 насны 3318 хүүхэд өвдсөн ба энэ нь нийт өвчлөлийн 20 хувийг эзэлж байна


ЭМЯ: Өнөөдрийн байдлаар 0-17 насны 3318 хүүхэд өвдсөн ба энэ нь нийт өвчлөлийн 20 хувийг эзэлж байна .

Нэг хүртэлх насны хүүхдээс сорьц авахад бэрхшээлтэй байдаг учир уян бамбартай сорьц авах савхаар залгиурын эрхтэн буюу хойлойн арчдсаас шинжилгээ авч байгаа аж.

Улаанбаатар хотод 2869, зөөвөрлөгдсөн 22 байгаа бол 427 хүүхэд нь аймаг, орон
нутагт бүртгэгдсэн байна.