2021/08/05
USD 2,811

Өнөөдрийн батлагдсан 1264 тохиолдлын 160 нь хөдөө орон нутагт бүртгэгдлээ

М.Төгөлдөр
2021/04/23

Өнөөдөр 1264 тохиолдол бүртгэгдсэнээс 1103 тохиолдол нийслэлд, 160 тохиолдол хөдөө орон нутагт бүртгэгдсэн. Харин нэг тохиолдолд нь батлагдсан тохиолдлын эмчилгээ үйлчилгээнд оролцож байсан эрүүл мэндийн ажилтнаас илэрсэн юм. Үүнд: 

 • Архангай-3
 • Булган-1
 • Дархан-Уул-30
 • Дундговь-4
 • Завхан-49
 • Орхон-15
 • Өвөрхангай-13
 • Сэлэнгэ-3
 • Төв-36
 • Ховд-4
 • Хөвсгөл-1
 • Хэнтий-1 тохиолдол бүртгэгдсэн байна.