2021/05/19
USD 2,811

Нийслэлд вакциндаа хамрагдаагүй 470 мянган хүн байна


Ц.Ганзориг: 2021 оны 5-р сарын 1-ний өдрийн 16:00 цагийн байдлаар нийслэлийн хэмжээнд коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх вакциндаа хамрагдаагүй 470 мянган хүн байна. Нийслэлд оршин суугаа насанд хүрсэн иргэдийн 59 хувь нь вакцинд хамрагдсан байна.

Улаанбаатар хотын хэмжээнд вакцинжуулалтын  цэгийг 5-р сарын 8-ныг хүртэл ажиллуулах бөгөөд 9-нөөс эхлэн цэгүүдийг хумих шийдвэр гарсан билээ.