2021/09/19
USD 2,811

II төв эмнэлгийн захирал Я.Амаржаргал дураараа авирлаж хууль бус үйлдэл нь хэрээс хэтэрч байна

Ш.АДЪЯАМАА
2021/08/06

 Эрүүл мэндийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргаар ажиллаж байсан Я.Амаржаргалыг энэ оны хоёрдугаар сард үүрэгт ажлаас нь чөлөөлж, Улсын хоёрдугаар төв эмнэлгийн захирлаар томилсон билээ.  Ийн хоёрдугаар төв эмнэлгийн захирлаар өдгөө зургаан сар ажиллаж буй тэрбээр  эмнэлгийн ажилтнуудын хууль ёсны эрх, эрх ашгийг ноцтой зөрчиж, улмаар тус  эмнэлгийн хамт олон эрхээ хамгаалуулахаар  Эрүүл мэндийн сайдад С.Энхболдод долдугаар сарын 19-ны өдөр гомдол гаргасан байдаг. 

Тодруулбал,  Я.Амаржаргалын дураараа авирлаж хууль зөрчих асуудал газар авах шинжтэй болж үүний улмаас ажилтнуудын хөдөлмөрлөх эрх ноцтой зөрчигдөж эдийн засаг, нийгмийн баталгаа алдагдаж
байгаа тул үүнийг таслан зогсоох, ажилтнуудын эрх ашгийг хамгаалах шаардлагын үүднээс салбарын сайддаа ханджээ. 

Я.Амаржаргал тус эмнэлгийн ерөнхий захирлын албан тушаалыг хүлээн авснаас хойш ажилтнуудын албан тушаалыг бууруулах, сахилгын шийтгэл ногдуулсан хууль бус тушаал, шийдвэрүүдийг удаа дараа гаргасан байна. 

Өнөөгийн байдлаар Эрүүл мэндийн сайдын 2020 оны арванхоёрдугаар сарын 01-ний өдрийн А/558 тоот тушаалаар эмнэлгийн бүтэц, дүрмийг баталсан. Эмнэлэг батлагдсан бүтцээр ажиллаж, Эрүүл мэндийн яамнаас тогтоосон орон тооны хязгаараас хэтрүүлэхгүйгээр үүргээ хэвийн гүйцэтгэх ёстой. Гэтэл эмнэлгийн ерөнхий захирал Я.Амаржаргал орон тоо байхгүй байхад өөрийн дураар шинэ орон
тоо, албан тушаал бий болгож, ажил үүргээ хэвийн гүйцэтгэж байгаа ажилтныг үндэслэлгүйгээр албан тушаал бууруулж томилсон тушаалуудыг удаа дараа гаргажээ. Тухайлбал, Ерөнхий захирлын 2021 оны зургадугаар сарын 07-ны өдрийнБ/123 дугаар тушаалаар Аж ахуй үйлчилгээний албаны Аж ахуйн нярав
 А.Дэлгэрсайханыг ямар ч үндэслэлгүйгээр албан тушаал бууруулж тасгийн няравын орон тоо байхгүй байхад өөрийн дураар орон тоо гаргаж, няраваар томилж хохироосон бөгөөд ажиллаж байсан ажилд нь гаднаас хүн томилсон аж. Уг албан тушаалд гаднаас шинэ хүн авсан нь төрийн албаны мерит зарчмыг гажуудуулж, цаашлаад ашиг сонирхлын зөрчил үүсгэсэн байж болзошгүй.

Мөн 2021 оны зургадугаар сарын 21-ний өдрийн Б/127 дугаар тушаалаар Нийгмийн тандалт судалгааны албанд огт байхгүй албан тушаал/орон тоо/-ыг шинээр нэмж Эм зүйн тасгийн эрхлэгчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчээр ажиллаж байсан Ш.Гансаруулыг өөрт нь мэдэгдэж, танилцуулалгүйгээр албан тушаалыг нь бууруулж, эрхийг нь зөрчжээ.

Ажиллах орчин нөхцлийг сайжруулах, дутуу байгаа орон тоог гүйцээж ажил хэвийн явуулах боломжийг хангахыг хүсч хүсэлт гаргасан Эм зүйн хангамжийн албаны нэр бүхий долоон ажилтныг сахилгын зөрчил гаргасан гэж үзэж,  Ерөнхий захирлын 2021 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрийн Б/125 тоот тушаалаар сахилгын арга хэмжээ авсан байна.

 Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 131,1-д хөдөлмөрийн гэрээ болон хөдөлмөрийн дотоод журам зөрчиж сахилгын зөрчил гаргасан ажилтанд сахилгын хариуцлага хүлээлгэхээр заасан. Гэтэл эм зүйн хангамжийн албаны ажилтнууд ямар нэг сахилгын зөрчил гаргаагүй бөгөөд харин ч удирдлагадаа ажил сайжруулах хүсэлт гаргасныг анхаарах ёстой байтал эсрэгээрээ сахилгын зөрчил гаргасан гэж "арга
хэмжээ” гэгчийг авсан нь хууль зүйн ямар ч үндэслэлгүй гэж хамт олон нь үзэж байгаа аж.  Эмнэлгийн ерөнхий захирлын тушаалд ажилтнуудад ямар сахилгын шийтгэл ногдуулсан, ямар зөрчил гаргасныг огт заагаагүй, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 131 дүгээр зүйлийн 131.1-д заасан 3 төрлийн шийтгэгийн чухам ямар шийтгэл ногдуулсан нь уг тушаалд байхгүй “сахилгын арга хэмжээ авсугай” гэж хуульд байхгүй сахилгын хариуцлага оногдуулжээ. 

Засгийн газрын 2019 оны 5 дугаар тогтоолоор батлагдсан Төрийн албан хаагчид мөнгөн урамшуулал олгох журмын 21-д ёс зүйн зөрчил гаргаагүй албан хаагчид урамшуулал олгохоор заасан тул эмнэлгийн Ерөнхий захирлын хууль бус тушаалын улмаас эм зүйн хангамжийн албаны нэр бүхий долоон ажилтан улирлын ажлын үр дүнгийн мөнгөн урамшууллаа авч чадахгүй болж цар тахлын энэ хүнд хэцүү үед
ахуй амьдралд нь хохирол учирч, нийгмийн баталгаа алдагдаад байна. Дээрх байдлаар хууль зүйн үндэслэлгүйгээр ажилтны хөдөлмөрлөх эрхийг ноцтой зөрчиж, албан тушаалын эрх мэдлээ хэтрүүлж Хөдөлмөрийн тухай хууль, Эрүүл мэндийн тухай хууль, эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн дүрмийг удаа дараа зөрчиж байгаа эмнэлгийн Ерөнхий захирал Я.Амаржаргалын хууль бус үйлдлийг таслан зогсоож,
хууль зүйн үндэслэлгүй, ажилтнуудын амьдрал, амжиргаанд шууд хохироп учруулсан хууль бус тушаал шийдвэрүүдийг нь хүчингүй болгох асуудлыг яаралтай шийдвэрлэж хохирсон ажилтнуудын эрхийг хамгаалж өгөхийг тэд салбарын сайдаасаа хүсч байна. 

Хоёр, Худалдан авах ажиллагаанд ашиг сонирхлын зөрчил үүсгэжээ.

Эмнэлгийн 2021 оны тендерийн худалдан авалтыг зохион байгуулах Үнэлгээний хороо байгуулагдан үйл ажиллагаа явуулж зарим тендер шалгаруулалт дуусаагүй байна. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд заасан шаардлагыг хангасан ажилтнуудаас бүрдсэн Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүн эмнэлгийн эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах нээлттэй болон дахин тендерийг зохион байгуулдаг. Гэтэл Үнэлгээний хороог шинэчлэн байгуулж, Үнэлгээний хорооны даргаар томилогдсон Төлөвлөлт, эдийн засаг, маркетинг хариуцсан дэд захирал Л.Алтанхуягийн худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн сургалтад хамрагдсан гэрчилгээ гараагүй
байсан тул хүлээж байгаад гэрчилгээ нь гарсны дараа өмнөх батлагдсан тушаалуудыг устгаж дахин 2021 оны тав дугаар сарын 28-ны өдрийн А/75, 76, 2021 оны зургадугаар сарын 14-ний өдрийн А/B2 тоот тушаалуудыг гаргаж, тендерийн Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн томилжээ. Эдгээр тушаалыг гаргах шаардлагыг “Төрийн бус байгууллагын төлөөлөл Г.Батцэнгэл нь цаашид Үнэлгээний
хороонд ажиллах боломжгүй тул чөлөөлөгдөх өргөдөл өгсөн, Үнэлгээний хорооны даргын А3 сертификат шинэчлэгдсэн" гэж тушаалд заасан нь Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнийг өөрчлөх үндэслэл биш гэж эмнэлгийн хамт олон үзэж байгаа аж.

3.Цар тахлын үед эмнэлгийн үйл ажиллагааг бүх нийтийн бэлэн байдлын зэргийн түвшинд удирдлага, мэргэжлийн арга зүйгээр хангаж ажиллах, шуурхай байх үүргээ умартан эмнэлгийн Гамшгаас хамгаалах штабын хурлыг 2021 оны гуравдугаар сараас хойш огт хийгээгүй, эмнэлгийн нөхцөл байдлыг үнэлж, холбогдох арга хэмжээг авахад анхаараагүй. 

4. Цар тахлын үед эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээг шуурхай байлгах, эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, оношлуурыг тасалдалгүй байлгах үүргээ биелүүлэхгүй эм ханган нийлүүлэх ажилд зөрчил доголдол гаргаж худалдан авсан эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, оношлуурын мөнгийг шилжүүлэх зөвшөөрлийг цаг тухайд олгоогүй. Тухайлбал, 2021 оны дөрөв, тавдугаар сард худалдан авсан барааны мөнгийгшилжүүлэх зөвшөөрлийг зургадугаар сард өгч эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, оношлуурын төлбөрийг хоёр сараар хоцроосны улмаас нийлүүлэгч нар эм, эмнэлгийн хэрэгслээ нийлүүлэхээс татгалзсан нь эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ доголдоход хүргэж, мэс заслын яаралтай хагалгаанууд зогсчээ. 

5. Эмнэлгийн ерөнхий захирал Я.Амаржаргал болон дэд захирал Л.Алтанхуяг нар өмнөх захирлын үед томилогдсон хүмүүс гэж зарим ажилтнуудыг ялгаварлаж харьцах, ажлын байрны дарамт үзүүлэх, хурал цуглааны үед болон ажлын байранд хэл амаар доромжлох, загнаж хашгирах, ажлаас халахыг байнга сануулах зэргээр Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлд заасан хөдөлмөрийн харилцаанд
ялгаварлал, давуу байдал тогтоохыг хориглох зарчмыг олон удаа ноцтой зөрчсөн байна. 

 Я.Амаржаргалын удирдах ажилтны ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн үйлдлүүд нь ажилтнуудын дунд хагарал үүсгэх, бие биендээ итгэх итгэлийг алдагдуулах ажлын байрны сэтгэл ханамжийг бууруулах зэрэг олон сөрөг үр дагаврыг дагуулж байна ггэж эмнэлгийн ажилчид  үзэж буй. Эмнэлгийн ерөнхий захирал Я.Амаржаргалын хууль зөрчсөн тушаал, шийдвэрийн улмаас эмнэлгийн ажилтнуудын эрх ноцтой зөрчигдсөн, ашиг сонирхлын зөрчилтэй тушаал, шийдвэрийг удаа дараа
гаргасан, ажилтнуудад ажлын байрны дарамт байнга үзүүлж байгааг мөн тус гомдолд дурджээ. 


Сэтгэгдэл (25)

ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй.
192.82.65.72
Буруу гаргасан тушаалуудыг нь тавьчаач ээ. Тэгвэл хараад л мэднэ ш дээ хүмүүс.
Хариулах
66.181.186.77
Бусдыг нь мэдэхгүй. Зүгээр ороод гарахад нөгөө л малчин сэтгэлгээ, хашаалах хаах арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ганцхан зүүн талын хаалгаар бүх хүниыг охуулж гаргаж бна. Хөлтэй, хөлгүй, үүрүүлсэн, дүүрүүлсэн бүгд ганц хаалгаар орж эмнэлгийн өнцөг булан бүр лүү чадан ядан бэдрэх нь өрөвдөлтэй. Үйлчилгээний газар ийм нээлттэй биш сонин юмаа. Энэ мал шиг хашдаг, хашигддаг мал сэтгэлгээнээсээ хэзээ яаж сална даа.
Хариулах
202.126.89.231
Хамгийн түрүүнд эм ханган нийлүүлэх тасаг няравтай халаа сэлгээ хийж байгаа нь маш их хардалт төрүүлж байна. Эмч нарыг бол халах солих асуудал биш... эмнэлэгт эм ханган нийлүүлэх гэдэг чинь хамгийн мөнгөний амин зүрх нь... тэгэхээр хуучин шалгагдаж шилэгдээд ажиллаж байснаа халаад гаднаас өөрийн хүнээ тавих нь өөрөө маш их ашиг сонирхол болох гээд байна даа...
Хариулах
64.119.20.233
Harin ch mash sain ajillaj bgaashtee
Хариулах
64.119.26.127
Төрийн нарийн бичигийн дарга хийж байсан занграга. байна даа
Хариулах
202.126.88.217
Хөөрхий Хоёрдугаар эмнэлэг ажиллаж байгаад тэтгэврийн насанд хүрсэн ч байнга хэл ам хийж,залуу эмч сувилагч ажилтнуудад ажлын байрны дарамтыг жинхэнэ утгаараа хийдэг,албан хаагчдыг ялгаварлах,эмнэлэг дотор бүлэглэл үүсгэж жирийн эмч ажилтнуудын хөгжих боломж,шинэ хүний нөөц бүрдүүлэх тогтолцоог утгаар нь худалдан аргад хөгжүүлсэн хүний захиалгат нийтлэл байна Бодит байдалд шал өөр байгаа,үүнийг өөрөө Хоёрдугаар эмнэлэгт ажиллаж байсан сайд сайн мэдэж байгаа
Хариулах
66.181.183.248
Энэ даргаас өмнө 2р эмнэлэгийн зарим эмч сувилагч нар замбараагүй хариуцлагагүй болсон байсан шүү
Хариулах
66.181.182.101
Хүүе ёстой дээрдсэн бна лээ шүү. Архаг муухай эмч нар нь байхгүй, дандаа сайхан шижигнэсэн залуучууд зан ааш сайтай байна лээ. Эсвэл амрахд явчихсан юм уу?
Хариулах
202.126.89.125
Балиар ялзарсан бугшсан ийм тогтолцооноосоо хэзээ ч салахгүй ээ шунал нь дэндэж иймэрхүү авгай нар бгаа төрийн албаны ажил цаашид ийм л бна
Хариулах
64.119.19.171
Тэрний хүн энэний хүн гэдэг байдал нэлээн тархсан. Багаа бүрдүүлэх нэрийдлээр тэрний хүнийг зайлуул гээд оронд нь албан тушаалд тавигдах шаардлага хангахгүй, ур чадваргүй, туршлагагүй, мэргэжлийн бус хүмүүс тавигддаг. Тэрийг нь шууд хэлэхээр хэл амтай, энийг зайлуул гэдэг. Өөрсдөө ч хууль, тушаал, журам зөрчдөг. Төрийн алба бол ашиг сонирхлоороо нэгдсэн бүлэглэлийн шинж чанартай болоод удаж байна шүү. Одоо бүр ил цагаандаа гарсан асуудал болсон.
Хариулах
202.126.90.111
Халуун шугаманд ажиллаж үзээгүй, хүний цээжинд чагнуур тавьж үзээгүй нэг иймэрхүү ширээний ард олон жил суусан хөгийн авгай нараар эмнэлэг удирдуулмааргүй л байгаа юм даа.. хүн эмчлэнэ гэдэг амаргүй ш дээ. Энэ одоо тэтгэвэртэй гарах болоогүй юм уу.
Хариулах
66.181.187.152
Ажил хийдэггүй шахааны нөхдөд арга хэмжээ авахаар ингэж хөлсний бичээч авч заргалддаг юм даа
Хариулах
66.181.161.9
Хөгийн арчаагүй хэдэн буг болчихсон шааруудыг ажлаа хийж чадахгүй болохоор нь халсан л биз. Энд бичсэн зүйл нь цэвэр хувийн өс авах сэдэлтэй харагдаж байна.
Хариулах
66.181.161.111
Hamtran ajillagch baisan hun
Хариулах
66.181.161.111
Denduu davardag huvin erh ashgaa deeruurt tavij baiguullagin ajlig unagahdaa garamgai hun ajilchdin erh ashgig zorchih yu ch bish bailgui.shaardlaga tavihad ih durgui ih honzognuur hun dee. Hurdan halj avahgui bol baiguullaga bolood ajilchdig ih hohirooh hun dee
Хариулах
202.126.89.94
Ямар сайхан эмнэлэг байлаа, удирдан зохион бхйгуулах чадваргүй, ашиг сонирхол нь дэндсэн муу явуулын нам дагасан авгай энэ эмнэлэгийг самарч байга даа, Хурдан халж хариуцлага тооцож чадах хүнийг нь тавих хэрэгтэй
Хариулах
202.126.88.65
Одоо чинь эмч эмнэлэгийнхэн их завгүй бгаа гээд байсан энэ хүн ямар ч завтай юм, ийм зүйл хийж явахаар 1 хүн ч болтугай эмчлээч ..,,
Хариулах
139.5.219.84
Энэ одоо яадаг авгай болохоороо энд тэнд очоод л тэнэгтээд явдаг юм бол!!! Ханаж цаддаггүй авгай юм аа
Хариулах
202.126.89.172
эмнэлэг битгий хэл салбар сүйрүүлсэн авгай
Хариулах
202.126.89.172
чи батлал даа угаасаа төрийн албанаас хөөгдөхөөр хандлагатай бодолтой салбарыг сүйрүүлсэн заваан авгай салбар энэ мэт заваан хөгшин хвгай нараас салах хэрэгтэй гомдмоор өв өвлүүлж бна даа үр хойч доо амилсан чөтнөр шиг хүн энэ авгай
Хариулах
202.126.89.195
Bolildooo ajilaaa avaad Harin ch sain ajillaj bnle
Хариулах
59.153.115.135
Заавал дарга хийх естой гэж боддог авгайчууд ЭМЯ д их бсан даа.
Хариулах
202.126.88.168
Сайн ажиллаж байгаа шүү. Харин ч нэр хүндтэй байгаа.
Хариулах
192.82.77.204
iim l nuhduud emch nariin ner hundiig sevtuuleh ym da
Хариулах
203.91.115.49
Самраад хаячихсан юм бишүү??
Хариулах