2021/02/27
USD 2,811

Сүхбаатар дүүргийн гуравдугаар хороонд шинэ голомт үүссэн байх магадлалтай байна

Өнөрцэцэг
2021/01/23

Сүхбаатар дүүргийн гуравдугаар хороонд коронавирусын шинэ голомт үүссэн байх магадлалтай байна. Тус хорооны иргэн коронавирусын халдвар авсан болох нь тогтоогджээ. Тухайн өвчний ойрын хавьтагчийг илрүүлэхээр хуулийн байгууллага ажиллаж байгаа аж.